Wordt de verkiezingsuitslag goed nieuws voor publieke dienstverleners?

Met de verkiezingsuitslag in aantocht is het aantrekkelijk om vanuit ons vakgebied eens een beetje vooruit te denken richting de nieuwe kabinetsperiode. Wat mogen we verwachten aan focus en investeringsbereidheid in dienstverlening aan burgers en bedrijven? Gaan we bezuinigen? En wordt dan het oude idee van ‘click-call-face’ en de focus op ‘digitaal tenzij’ weer het belangrijkste richtsnoer? Of gaan we juist nog veel meer investeren in toegankelijke, begrijpelijke dienstverlening zodat mensen zich gehoord en geholpen voelen?

Als we verkiezingsprogamma’s mogen geloven (en dat doen we natuurlijk) lijkt het erop dat welke partijen er ook in de nieuwe regering komen, de focus op betere dienstverlening aan burgers zeker niet minder zal worden. Bijna alle verkiezingsprogramma’s noemen de dienstverlening van de overheid als verbeterpunt.

Die eensgezinde investeringsbereidheid in de kwaliteit van dienstverlening is natuurlijk hartstikke mooi, maar is het voldoende om de volgende stap te kunnen maken in de uitvoering? We hebben de afgelopen jaren de wind al aardig mee gehad om dit onderwerp op de kaart te zetten. Daardoor snappen we we nu veel beter wat er misging, wat er nodig is en wie daar iets aan kan doen.

Maar nu komt het moment waarop we die inzichten ook moeten vertalen naar actie. De inspiratie daarvoor kunnen we putten uit programma’s als WAU, 1Overheid en de vele goede voorbeelden bij gemeenten door heel Nederland.

Van innovatieve online platforms tot doeltreffende lokale initiatieven: overal in het land wordt er al hard gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening aan de burger. Als professionals in publieke dienstverlening kunnen we voorlopig nog wel voortbouwen op wat al goed gaat en samen streven naar nog betere resultaten. Maar er is nog wel iets extra’s nodig….

Hopelijk leest het nieuwe kabinet zich goed in op dit dossier en bouwt het voort op alles wat er al uitgezocht is. En hopelijk trekt het zich daarbij ook iets aan van dit plaatje, gemaakt door de Staat van de Uitvoering. Want zonder perspectief (en plannen) voor de langere termijn, een heldere en actieve sturing (en keuzes maken en ingrijpen als het niet goed gaat) en het (echt durven te investeren in) uitwisselen van data (waardoor je als burger niet hoeft te vertellen over wat de overheid al hoort te weten) komen we niet tot optimale dienstverlening.

Op naar een dienstverlening die niet alleen effectief is, maar ook inspireert en het verschil maakt voor iedere burger! Veel kiesplezier gewenst en succes aan alle dienstverleners die deze verkiezingen mogelijk maken!

PubliContact werkt onder andere voor:

Bezoekadres
Saturnusstraat 60
2516 AH Den Haag

Postadres
Postbus 13377
2501EJ Den Haag

PubliContact is NRTO gecertificeerd

Gemaakt met  door Schot