Interim & Projecten

Heeft u tijdelijk een manager nodig? Bijvoorbeeld om het KCC op te zetten? Of om regie te voeren over een verandering in uw organisatie? Zet onze ervaren verandermanagers dan gerust in!

In veel organisatie zijn flinke ambities om de dienstverlening verder te verbeteren. Misschien om het KCC als eerste aanspreekpunt te laten zijn. Of om de organisatie klantgerichter te maken.

Soms zijn de plannen op papier gezet, soms ook niet. Herkent u dit?
Medewerkers moeten beter en efficiënter gaan samenwerken. Soms zijn de plannen op papier gezet, soms ook niet. Herkent u dit? Zo’n ambitie vraagt om een gedegen aanpak. Door mensen die kunnen organiseren, die kennis van zaken hebben en die weten door te pakken. U heeft een goede verandermanager nodig. Soms heeft u zo iemand niet in uw organisatie. Of is de betreffende manager tijdelijk niet aan het werk. Soms is het nodig om expertise van buiten naar binnen te halen. Dan kan de verandering echt slagen. PubliContact heeft veel ervaring in het realiseren van veranderingen en het leiden van projecten. Dat doen we zowel bij de centrale overheid als bij gemeenten. Ons team van ervaren managers en leidinggevenden staat voor u klaar. Zet u ze in, dan kunt u resultaten boeken!

In de praktijk

Verkenning informatiepunt nieuwe omgevingswet
In 2020 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht. Een ingrijpende verandering die ongetwijfeld veel vragen zal oproepen bij burgers en professionals. PubliContact ondersteunt bij het voorbereiden van een hoogwaardig informatiepunt dat bijdraagt aan een succesvolle invoering van de nieuwe wet.

Dienstverleningsspiegel: waar liggen onze kansen?
Voor een grote landelijke inspectie hebben we recent in kaart gebracht welke aspecten al optimaal verlopen in het Meld- en Informatiecentrum en waar nog ruimte voor verbetering is. Onze opdrachtgever kreeg daarmee een objectief beeld waar hij gericht verder mee kon ontwikkelen. Samen hebben we speerpunten vastgesteld en een actieplan opgesteld.