Onderzoek & Advies

De belangrijkste vraag waar we ons bij PubliContact elke dag mee bezig houden is:

‘Wat is eigenlijk goede dienstverlening?’

Om deze vraag op een goede manier te kunnen beantwoorden, houden we de ontwikkelingen op ons vakgebied bij en doen we ook zelf onderzoek. Hoe personeelsschaarste een rol gaat spelen in dienstverlening. Wat de impact is van nieuwe wet- en regelgeving, zowel vanuit Europa als vanuit onze eigen politiek.

Technologische ontwikkelingen

Welke technologische ontwikkelingen er op ons afkomen en wat de impact daarvan is op de maatschappij en op de taakuitvoering van de overheid.

Deze kennis zetten we in voor onze klanten. Bijvoorbeeld bij het onderzoeken van de kwaliteit van de dienstverlening; bij het uitvoeren van klantreizen of ontwerp-sessies of bij het ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsconcept.

Personeelsschaarste

Hoe leveren we de dienstverlening als er minder menskracht beschikbaar is. Samen onderzoeken we welke slimme oplossingen mogelijk zijn en helpen we met in kaart brengen van de gevolgen van verschillende keuzes.

Dienstverlening

Het kan zijn dat de dienstverlening niet oplevert wat er verwacht wordt. Dan onderzoeken we waar de knelpunten zitten. We gaan in gesprek met de afnemer, opdrachtgever, bestuurder of ketenpartner. Afwijkende verwachtingen, ineffectieve processen of procedures, onduidelijke afspraken en impliciete aannames komen zo op een respectvolle manier boven tafel om geadresseerd te worden. Transparantie over wat wel en niet kan helpt.

Wetgeving

Naast inhoudelijk beleid en wet- en regelgeving komt er ook veel wetgeving op ons af over de manier waarop diensten geleverd worden. Denk bijvoorbeeld aan de Wdo Sdg, Wmebv en op de WOO. Maar ook een aantal richtlijnen die met digitale veiligheid te maken hebben, zoals bijvoorbeeld NIS2, de Cyber Resilience Act en de AI wet- en regelgeving, zullen impact hebben op de dienstverlening van overheden. Het is zaak om tijdig te (laten) onderzoeken wat de impact voor uw organisatie is.

Juiste balans

Mensgericht, maatwerk, eenvoudig, digitaal en ook persoonlijk. Het is nogal wat. En elke term is waar. Dat willen we met elkaar. Alleen de juiste balans vinden zodat de dienstverlening zowel menselijk is, als uitvoerbaar, haalbaar en doelmatig, is heel belangrijk. Wij spreken daarom van optimale dienstverlening. Onze klanten zetten ons in voor het vertalen van strategie en beleid naar de praktijk. #Hoedan.

Hoe richt je je dienstverlening in op z’n manier dat zowel de burger/inwoner, de medewerker als de bestuurder er blij van wordt.

  • Dienstverleningsconcept, Service ontwerp
  • Kanalenstrategie
  • Nieuwe technologieën

Optimale dienstverlening

Optimale dienstverlening voor de klant, medewerker en opdrachtgever. Wat is het en hoe kom je er? Het klantcontactcentrum vervult een cruciale rol. Zij helpen de klant en de organisatie. Maar #hoedan? Dienstverlening is van de hele organisatie.

de verwachting van klanten voor bereikbaarheid en klantinzicht van organisaties verschuift. Klanten verwachten flexibiliteit, snel en volledig antwoord en via de kanalen waar zij voorkeur voor hebben. Tegelijkertijd speelt bij veel organisaties personeelstekort een rol bij het effectief inrichten van het KCC.

PubliContact werkt onder andere voor:

Bezoekadres
Saturnusstraat 60
2516 AH Den Haag

Postadres
Postbus 13377
2501EJ Den Haag

PubliContact is NRTO gecertificeerd

Gemaakt met  door Schot