Hospitalitytrainingen voor medewerkers en leidinggevenden

Defensie: DOSCO (Defensie Ondersteunings Commando) 

De ondersteunende diensten van Defensie voeren verschillende taken uit: facilitair, catering, beveiliging en meer. Ze hebben ook een belangrijke gemeenschappelijke factor: het ontzorgen van de collega’s van de vier krijgsmachtonderdelen (de interne klanten), zodat deze hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Vanuit dat kader is ons gevraagd om verspreid over enkele jaren landelijk hospitalitytrainingen te verzorgen, zowel voor medewerkers als voor leidinggevenden. Het belangrijkste doel van de training was bewustwording: wat is hospitality, waar draagt het aan bij en wat kun je er zelf mee. Centraal stonden de zeven bouwstenen van hospitality: Verwachting, Verbinding, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Veerkracht, Vakmanschap en Vooruitgang. Het meest opvallende inzicht voor de deelnemers was dat je deze factoren eerst binnen het eigen team op orde dient te hebben, voordat je je goed op je klant kunt richten. Denk aan het verbeteren van de onderlinge communicatie, uniformiteit, werkverdeling etc. De uitdaging voor ons was hierbij om de deelnemers te motiveren om te stoppen met naar elkaar te wijzen en de hand in eigen boezem te steken, om als team voor de klant klaar te staan. Dat hebben we gedaan door te luisteren, vragen te stellen, te spiegelen en uit te nodigen. Op de meeste locaties hebben de hospitalitytrainingen geleid tot concrete actieplannen, die een vaste plek kregen op het teamoverleg en steeds verder werden ontwikkeld en uitgevoerd. Sommige locaties hebben verdiepingstrainingen gevolgd en/of zijn met interne hospitalitycoaches gaan werken.

PubliContact werkt onder andere voor:

Bezoekadres
Saturnusstraat 60
2516 AH Den Haag

Postadres
Postbus 13377
2501EJ Den Haag

PubliContact is NRTO gecertificeerd

Gemaakt met  door Schot