PubliContact werkt
voor alle overheden

We werken voor landelijke overheden, voor gemeenten, maar ook voor Provincies en overige overheidsorganisaties. Met kruisbestuiving en het uitwisselen van ervaringen proberen we deze werelden dichter bij elkaar te brengen.

Rijksoverheid

Beleid en uitvoering met elkaar in contact brengen, een naadloze en integrale klantreis realiseren en recht doen aan ‘de bedoeling’ bij overheidsdienstverlening. Dat zijn de vraagstukken waar we aan bijdragen. Er zijn veel opgaven om rekening mee te houden en dat vraagt om een goed doordacht Dienstverleningsconcept waarbij de behoefte van de klant centraal staat. Samenwerking en doordachte aansturing zorgen vervolgens voor de juiste klantervaring en het realiseren van beleidsdoelstellingen binnen de kaders. Meer weten over onze ervaringen binnen de Rijksoverheid? -> Lees de praktijkcases.

Provincies

PubliContact is de partner voor provincies die hun dienstverlening willen verbeteren. Onze uitgebreide ervaring in het adviseren van provincies over hoe zij het beste verschillende doelgroepen kunnen bedienen, zorgt ervoor dat wij oplossingen op maat kunnen bieden waarmee provincies met hun dienstverlening optimaal kunnen aansluiten op de behoeften en wensen van hun klanten.

Gemeenten

De dienstverlening van gemeenten is op veel vlakken generiek, maar het karakter en de couleur local maken iedere gemeente juist uniek. Met een analyse van de lokale behoeften en wensen brengen we in beeld welke accenten de gemeente kan leggen om optimaal aan te sluiten bij de vraag en behoefte van inwoners, instellingen en ondernemers. Samen met inwoners, ambtenaren en bestuur bepalen we welke dienstverlening het beste aansluit bij de gemeente. Door te kijken naar prestaties en waardering ontdekken we samen waar het verbeterpotentieel zit.

Andere organisaties

PubliContact heeft ervaring en expertise in het verbeteren van de dienstverlening van allerlei overheidsorganisaties. Of het nu gaat om het verbeteren van de interne dienstverlening of de dienstverlening aan inwoners, klanten, ondernemers of professionals, PubliContact kan helpen dit te optimaliseren.

Uitvoeringsorganisaties

Uitvoeringsorganisaties zijn voor burgers en bedrijven een belangrijk loket naar de overheid. Dienstverlening op orde brengen en houden is voor deze organisaties core business. De druk is vaak hoog en het spanningsveld tussen politiek, klantverwachtingen en haalbaarheid op de werkvloer zorgen voor een uitdagend spanningsveld. PubliContact helpt uitvoeringsorganisaties met een realistische visie op optimale dienstverlening en de vertaling naar een menselijke, werkbare en klantgerichte uitvoering in de praktijk.

Direct contact met ons opnemen

Heeft u een vraag? Of wilt u weten wat we voor u en uw team kunnen betekenen? Vul ons contactformulier in. Dan nemen we binnen twee werkdagen contact met u op.

PubliContact werkt onder andere voor:

Bezoekadres
Saturnusstraat 60
2516 AH Den Haag

Postadres
Postbus 13377
2501EJ Den Haag

PubliContact is NRTO gecertificeerd

Gemaakt met  door Schot