Leernetwerken

Als manager binnen de overheid heb je het grote voordeel dat je ongelimiteerd de kunst kunt afkijken bij je collega’s van andere organisaties. Samen kennis en ervaring uitwisselen om zo tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. Geen nieuwe wielen uitvinden als dat niet nodig is. Welkom in het LeerNetwerk!

LeerNetwerk Dienstverlening = Geen nieuwe wielen uitvinden:

Als ambtenaar heeft u een belangrijk voordeel ten opzichte van het bedrijfsleven. U kunt zonder de concurrentie te bederven met elkaar over de inhoud praten en zo veel van elkaar leren.

Waarom zou u het wiel opnieuw uitvinden als uw collega bij een andere gemeente of overheidsorganisatie het allemaal al heeft bedacht?

Doel van het LeerNetwerk is kennis delen en ervaringen uitwisselen tussen managers verantwoordelijk voor dienstverlening en klantcontact. 

Het is een formule die werkt: jaarlijks faciliteren wij vier bijeenkomsten van een halve dag waarin we met elkaar de diepte in gaan op één thema of onderwerp dat speelt in ons vakgebied. Dat kan gaan over nieuwe trends en ontwikkelingen zoals de impact van digitalisering, social media of andere ‘harde’ onderwerpen. Meer ‘zachte’  thema’s zoals leiderschapsontwikkeling en het betrekken en motiveren van medewerkers komen ook ruimschoots aan bod. Ons uitgangspunt is dat de groep met elkaar het thema bepaalt, zodat het altijd aansluit bij uw actualiteit. De groepen zijn niet groter dan 12  personen, zodat er voldoende ruimte is voor dialoog en interactie. De moderatie is in handen van twee ervaren specialisten die zorgen voor een stevige inhoudelijke inleiding, de context en het uitdiepen van een case met een van de deelnemers.

Wat levert het u op?

Van deelnemers krijgen wij terug dat onze LeerNetwerken herkenning en inspiratie opleveren. We gaan gericht aan de slag met thema’s en onderwerpen waar het echt om gaat in het werkveld. U krijgt meer inzicht en verdieping en toegang tot de know-how van specialisten en ervaringsdeskundigen. Daarnaast verrijkt u uw netwerk door met en van elkaar te leren. U gaat naar huis met concrete feedback en ideeën op de casus die u inbrengt. Tenslotte krijgen wij terug van deelnemers dat dit leernetwerk ook een bijdrage levert aan ieders persoonlijke ontwikkeling

Voor wie is het LeerNetwerk bedoeld?

Onze leernetwerken bestaan uit deelnemers die verantwoordelijk zijn voor klantcontact en dienstverlening binnen overheidsorganisaties. Wij bieden een leernetwerk voor gemeenten en een leernetwerk voor landelijke overheidsorganisaties. Stapt u in? U bent van harte welkom om het voorbeeld te volgen van meer dan 100 deelnemers en deel te nemen aan dit LeerNetwerk.

Meer weten? 

U bent van harte welkom om deel te nemen in het LeerNetwerk. Neem contact op met Andre Beniers om u aan te melden. Hij kan u ook meer vertellen over de kosten en mogelijkheden om aan te sluiten bij één van onze LeerNetwerken.

In de praktijk

LeerNetwerken Dienstverlening Gemeenten

Sinds 2011 ontmoeten managers verantwoordelijk voor het KCC en Dienstverlening bij gemeenten uit verschillende regio’s elkaar regelmatig in deze LeerNetwerken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de impact van samenwerking binnen de gemeente, de toekomst van gemeentelijke dienstverlening of de impact van digitalisering op het KCC. Binnen deze LeerNetwerken heeft ook een leer-en uitwisselprogramma voor medewerkers plaatsgevonden. Eerder namen managers deel vanuit o.a. de gemeenten Amstelveen, Diemen, Hilversum, Gorinchem, de BAR Gemeenten, de Hoeksche Waard, Molenlanden, Vijfheerenlanden, Leidschendam-Voorburg, Hoogezand Sappemeer, Den Helder.

 

LeerNetwerk Dienstverlening Centrale overheid

Sinds 2009 zoekt een groep managers verantwoordelijk voor klantcontact en dienstverlening binnen de centrale overheid elkaar op in dit netwerk. Ze bespreken actuele thema’s en wisselen ervaringen uit over bijvoorbeeld de inzet van social media, mogelijkheden om medewerkers optimaal te betrekken, om kosten te besparen of samen vooruit te kijken naar de toekomst van dienstverlening. In het verleden namen vertegenwoordigers van o.a. de Belastingdienst, UWV, Rijkswaterstaat, IND, Ministerie van Defensie, het CIBG, het CJIB en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deel aan dit netwerk.

Meer weten of deelnemen?

Nieuwe bijeenkomsten voor de LeerNetwerken voor gemeenten en centrale overheden staan gepland voor september 2021. De bijeenkomsten vinden fysiek plaats (of online als dat nodig is) De data en locatie van de overige bijeenkomsten worden vastgesteld in overleg met de groep. Bel Andre Beniers voor meer informatie op 06 29 596 893 of stuur een bericht.